وابسته به مکتب خیریه امیر المومنین (ع)

واحد های آموزشی

پیش ثبت نام آزمون ورودی متوسطه دوره ی دوم مدارس مفید 98-97

نظرسنجی کارکنان سال تحصیلی 97-96

نظرسنجی متوسطه دوره ی اول و دوم سال تحصیلی 97-96

اخبار مجتمع