وابسته به مکتب خیریه امیر المومنین (ع)

پیش ثبت نام دبیرستان دوره دوم

(پیش ثبت نام مقطع دبستان ( فقط در پایه پیش دبستانی

پیش ثبت نام متوسطه دوره اول

واحد های آموزشی

اخبار مجتمع