وابسته به مکتب خیریه امیر المومنین (ع)

واحد های آموزشی

پیش ثبت نام متوسطه دوره ی اول مدارس مفید 98-97

پیش ثبت نام آزمون ورودی متوسطه دوره ی دوم مدارس مفید 98-97

نظرسنجی اولیا سال تحصیلی 97-96

اخبار مجتمع