وابسته به مکتب خیریه امیر المومنین (ع)

ثبت نام پایه پیش دبستان در دبستان منطقه دو

پیش ثبت نام متوسطه دوره اول دخترانه

( پیش ثبت نام مقطع دبستان ( فقط در پایه پیش دبستان قم

واحد های آموزشی

اخبار مجتمع