وابسته به مکتب خیریه امیر المومنین (ع)

آغاز فعالیت دبیرستان دوره دوم قم

پیش ثبت نام متوسطه دوره اول

واحد های آموزشی

اخبار مجتمع