وابسته به مکتب خیریه امیر المومنین (ع)

واحد های آموزشی

پیش ثبت نام آزمون میان پایه ای متوسطه دوره ی اول منطقه یک (قیطریه)

پیش ثبت نام آزمون ورودی جدید متوسطه دوره ی اول دخترانه مفید

پیش ثبت نام آزمون ورودی جدید متوسطه دوره ی دوم منطقه 2(نیایش)

اخبار مجتمع