وابسته به مکتب خیریه امیر المومنین (ع)
باسمه تعالی
هیات مدیره موسسه خیریه مکتب امیرالمونین علیه السلام به عنوان موسس مجتمع آموزشی مفید، برای ارتقای کیفیت و گسترش فعالیتهای مجتمع آموزشی مفید، در تابستان سال97 اقدام به بازتعریف وظایف و اختیارات هیات مدیره مجتمع آموزشی مفید نموده، ترکیبی جدیدی از اعضای این هیات را انتخاب کرده است.
وظایف هیات مدیره مجتمع آموزشی مفید عبارتند از:
1-انتخاب و عزل رئیس و نايب رئیس هیأت مدیره؛
2-انتخاب و عزل بازرسان از طرف هیأت مدیره؛
3-پیشنهاد مدیرعامل موسسه به مجمع؛
4-تدوین و ابلاغ سند وظائف و اختیارات مدیرعامل.
5-تهیه برنامه های بلندمدت و برنامه و بودجه سالانه موسسه برای ارائه به مجمع؛
6-هزینه‌کرد بودجه مصوب در راستای برنامه‌های مصوب مؤسسه؛
7-تهیه آيين‌نامه‌های لازم برای اداره مؤسسه خصوصاً آيين‌نامه‌های سرمایه انسانی و مالی؛
8-تحلیل وضع موجود مؤسسه و میزان کیفیت برنامه‌ها و بهره‌وری مؤسسه و رضایت مخاطبان؛
9-تعیین ساختار نیروی انسانی مؤسسه و مدارس؛
10- برنامه‌ریزی جامع سرمایه انسانی شامل جذب، جبران خدمات، آموزش، نگهداری، انگیزش و چرخش و ارتقاء شغلی و تربیت مدیران و معلمان آینده مؤسسه؛
11- تعامل با نهادهای قانونی دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی، حقیقی و حقوقی جهت پیشبرد برنامه‌ها و ایفای حقوق مؤسسه؛
12- عقد کلیه قراردادها از طرف مؤسسه با توجه به حدود اختیارات ابلاغی؛
13- نظارت بر عملکرد مدیرعامل و ارزیابی برنامه‌های مؤسسه؛
14- ارائه گزارشات مورد انتظار مجمع و درخواست برای تشکیل مجمع در صورت نیاز.
 
جهت اطلاع از دیگر موارد، ازجمله وظایف و یا اختیارات هیات مدیره موسسه، سند راهبردی، سیاستها و نحوه برنامه ریزی در مجتمع می توانید به "اسناد بالادستی مجتمع آموزشی – فرهنگی مفید" مراجعه فرمایید.
 
   دانلود : اسناد_بالادستی_مدارس_مفید-نسخه_نهایی.pdf           حجم فایل 288 KB