وابسته به مکتب خیریه امیر المومنین (ع)

 

منصور سعیدی

متولد: 8/6/1347  صادره : تهران وضعيت تاهل : متاهل داراي 2 فرزند

 

تحصیلات

-دانشگاه صنعتی شریف                                                           1370-1365

لیسانس مهندسی برق ، قدرت

-موسسه عالی پژوهش در توسعه و برنامه ریزی                                 1376-1373

فوق لیسانس مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی

-دکتری برق قدرت مهارتی کاربردی ، ایران                                               1395

 

سوابق كاري

 

-  كارشناس ارشد برق شركت پارس پي آب ،  71-1368

- مديريت عامل شركت پي آب گستران نيرو، 74-1371

-  كارشناس و كارشناس ارشد بخش حفاظت و كنترل شرکت مشانیر 85-1374

- مديريت عامل شركت مبناگستر شايان (پرورش ميگو) ، 74-1368

 

- مدير گروه تخصصي حفاظت و كنترل و دیسپاچینگ شرکت مشانیر، 95-1385

- قائم مقام مدیرعامل، 96-1395

- معاون طرحهای انتقال و فوق توزیع شرکت مشانیر، 1395 تا کنون

- عضو هیئت مدیره سندیکای برق ایران ، تابستان 1396 تا کنون

- عضو شورای سیاست گذاری مجله کلید روشن ، 1394 تا کنون

- عضو شورای سیاست گذاری مجله ستبران ، 1396 تا کنون

- مدیر انتشارات درسینو ، 1395 تا کنون

- عضو کارگروه توسعه و ارتقاء توانمندی کارفرمایان ، مشاوران و پیمانکاران توانیر  1397 تا کنون

- عضو کارگروه توسعه رقابت و تنوع بخشی به تولید در پشتیبانی صنعت آب و برق ساتکاب 1397 تا کنون 

-عضو کمیته مطالعات پستها وجفاظت و کنترل انجمن مهندسین برق و الکترونیک

 

دوره های تخصصی گذرانده :

 

-  دوره رله هاي آلستوم ( انگليس)

- دوره رله هاي Areva ( ايران- رامسر)

- دوره سيستم اتوماسيون پست شركت ABB ( سوئيس)

- دوره سيستم اتوماسيون پست شركت زيمنس ( سوئيس)

- دوره سيستم اتوماسيون پست شركت Areva ( فرانسه)

- دوره رله هاي ديستانس و ديفرانسيل ( ايران )

- دوره سيستم SICAM-PAS ( ايران)

- دوره تعميرات ترانس ( ايران مشهد)

-رله های ZIV (اسپانیا)

- تایپ تست ترانسهای جریان(مجارستان)

 

دوره هاي غیر تخصصی گذرانده :

 

-        دوره امدادگر عملياتي (1365-1364)

-        دوره ديد باني و فرماندهي (1367-1365)

-        دوره دروس حوزه ( مقدماتي )

-        دوره دروس اقتصاد مهندسي ( دانشگاه شريف)

-        دوره روش هاي تدريس دروس رياضيات

 

تأليفات:

- تجهیزات مخابرات                                             انتشارات علم نو

- تابلو(اصول ساخت و بهره برداری در پستها)                انتشارات علم نو

- فیبر نوری                                                     انتشارات علم نو

- کابل و ملحقات آن                                            انتشارات علم نو

Plc-  (power line carrier  (                             انتشارات علم نو 

- حفاظت دیستانس                                             انتشارات علم نو

- حفاظت دیفرانسیل                                            انتشارات علم نو

- حفاظت باسبار                                                      انتشارات علم نو

- ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ                             انتشارات علم نو

- سیستم کنترل پست                                         انتشارات علم نو

- سیستم تغذیه داخلی ACو DC                             انتشارات علم نو

- اتحادها و روش های تجزیه                                   انتشارات همراه

- دستگاه معادلات خطي                                       انتشارات همراه

- بانك تست رياضيات گسسته                                 انتشارات مهر و ماه

- رياضيات گسسته و جبر و احتمال                                    انتشارات مهر و ماه

- بانك تست هندسه تحليل و جبر خطي                              انتشارات مهر و ماه

- كتاب جامع رياضيات تجربی                                           انتشارات مهر و ماه

- كتاب آخر رياضيات تجربي                                            انتشارات مهر و ماه

- كتاب آخر ديفرانسيل و رياضيات پايه                                 انتشارات مهر و ماه

- هندسه 1و2                                                             علم و صنعت

- رياضيات گسسته و هندسه تحليلي                                   علم و صنعت

- كتاب آخر ( 5 دوره كنكور)                                           علم و صنعت

- كتاب 3 ( دوره هندسه و جبر و احتمال )                           علم و صنعت

- آمار و مدل سازی                                                       انتشارات مهر و ماه

- کتاب آخر هندسه تحلیلی و ریاضیات گسسته                       انتشارات مهر و ماه

- هندسه جامع                                                           انتشارات مهر و ماه                                

 

اهم پروژه های کار شده :

 

-        طراحي چندين پروژه پرورش ميگو

-        طراحي چندين پروژه سيستم تصفيه خانه

-        طراحي بيش از 150 پست فشارقوي و فوق توزيع و توزيع

-        طراحي پست هاي مربوط به شركت نفت

-        طراحي پست هاي پروژه 18 پست

-        طراحي چندين پروژه مربوط به تاسيسات الكتريكي كارخانه ها و منازل

-        انجام دو دوره پرورش ميگو در استان بوشهر

-        مدیریت پروژه پستهای کارون

-        مدیریت پروژه پست 400کیلو ولت ایوانکی

-        مدیریت پروژه پست 230کیلو ولت پاکدل

-        مدیریت پروژه پست 400 کیلو ولت نیشابور

-        مدیریت و طراحی و اجرای پست 63کیلو ولت گوره

-        مدیریت پروژه پست 400کیلو ولت صامعی

-        مدیریت پروژه پست 230کیلو ولت داریان

-        مدیریت و طراحی پست 1320کیلو ولت صبا فولاد

-        مدیریت و طراحی پست 230 کیلوولت ابرکوه

-        مدیریت پروژه پست 230کیلو ولت سعادت آباد

-        مدیریت پروژه پست 63 کیلو ولت خمسه

-        مدیریت پروژه پست 132کیلو ولت بیارجمند

-        مدیریت پروژه پست 63 کیلولت پست مسکن مهر

-        مدیریت پروژه مرکز کنترل مدیریت شبکه

-        مدیریت پروژه ترمینالهای نوری برق آذربایجان

-        مدیریت و طراحی پست کربنات سدیم

-        مدیریت پروژ ه 12 پست موبایل کرمان

-        مدیریت پروژه پست و نیروگاه دماوند

-        مدیریت و طراحی بیش از 10نیرگاه برق آبی کوچک

-        مدیریت و طراحی بیش از 20تصفیه خانه

 

سوابق تدریس :

 

-   ارائه سمینار سیستم اتوماسیون پستهای فشارقوی در برق منطقه ای اصفهان و فارس

-        تدريس دروس اقتصاد خرد و كلان در موسسه عالي پژوهش

-        تدريس دروس رياضيات در دبیرستانهای تهران به مدت 27 سال

-        تدريس دروس رياضيات در شهرستان هاي  اصفهان - اهواز- رشت -  تاكستان

-        تدريس دروس مباني برق در دانشگاه آزاد

-        مشاور پایه های مختلف در دبیرستان مفید و سروش

-        معاونت آموزشی در دبیرستان مفید

-        مدیر انتشارات درسینو

-        عضو شورای سیاست گذاری مجل