وابسته به مکتب خیریه امیر المومنین (ع)

تورج افصح

متولد تهران، 1347

فارغ التحصیل دوره  6دبیرستان مفید، 1365

کسب رتبه  47آزمون سراسری رشته ریاضی-فیزیک، 1365

حضور داوطلبانه در جبهه،  1365تا 1367

کارشناس مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،1375

کارشناس ارشد  MBAگرایش مدیریت استراتژیک، دانشگاه صنعتی شریف، 1392

عنوان پایان نامه ارشد  ،MBAتحلیل ساز و کارهای منجر به ارتقا یادگیری سازمانی در دبیرستانهای مفید با راهنمایی دکتر علینقی

مشایخی، 1392

عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران،  1388تا کنون

عضو سازمان بسیج مهندسی استان تهران،  1389تا 1392

مدیرعامل شرکت سیما صنعت پیشرو(ارایه خدمات اینترنت)،  1377تا 1378

عضو هیات مدیره شرکت نارین قلعه(عمرانی)،  1378تا 1380

رییس هیات مدیره شرکت آتیه ابینه مهر(عمرانی)،  1389تا کنون

مسئول پایه، معلم راهنما، معاون آموزشی، معاون پرورشی،  1371تا 1381

تدریس دروس فیزیک، رایانه، دینی، قرآن و تاریخ،  1367تا کنون

مدیر مدرسه راهنمایی مفید،  1381تا 1390

مدیر دبیرستان و پیش دانشگاهی مفید،  1390تا کنون

ترجمه، تالیف و ویراستاری درسنامه، داستان، مقاله و کتاب در زمینه آموزش، تربیت و مدیریت،  1380تا کنون

طراحی و اجرای پروژه های متعدد در زمینه آموزش و مدیریت(مدیریت منابع انسانی، تحلیل رفتار سازمانی، اصلاح ساختار سازمانی،

ارتقا شورای راهبری، تدوین راهبرد)،  1390تا کنون

تدوین مدل ساخت و توسعه مدارس برتر(یادگیرنده)، 1392