وابسته به مکتب خیریه امیر المومنین (ع)
مدیریت دفتر مطالعات و پژوهش، جناب آقای یدالله سعید نیا
 
تحصیلات آکادمیک
کارشناسی: دانشگاه صنعتی شریف، ایران، فیزیک کاربردی
کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی شریف، ایران، فیزیک کاربردی، (بدون اخذمدرک به دلیل نیمه کاره رها کردن پروژه نهایی)
کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، روانشناسی تربیتی
دکتری: دانشگاه UM ، مالزی، روانشناسی تربیتی
داراي مدرك دوره­هاي آموزشي متعدد در حوزه­هاي
روش آموزشي منستوري
روش آموزشي High Scope
آمار Spss
كاربري رايانه
مشاوره
مهندسي آموزش
رويكردهاي آموزشي نوين و ...
دروس حوزوي مانند فقه، منطق، فلسفه و اصول
تجارب اجرايي
تدريس فيزيك دبيرستان و دوره هاي پيش نياز دانشگاه صنعتي شريف
تدريس تاريخ اسلام در دوره هاي راهنمايي و دانشگاه امام علي (ع)
تدريس در دوره هاي آموزش عالي سما در رشته هاي مشاوره، روش تدريس و ....
تدريس در دوره هاي آموزشي پيش از خدمت سما در رشته هاي مشاوره، معلم راهنما، روش هاي تدريس ، معلم موفق و ....
تدريس در دوره هاي باز آموزي مربيان در مدارس مختلف
مشاغل و فعاليت هاي اجرايي
تاسيس مركز مشاوره رافع با مجوز سازمان ملي جوانان و رياست مركز
تاسيس مجتمع آموزشي رافع در همه ي پايه ها و مدير عامل مجتمع
مديريت مدرسه راهنمايي مفيد ، مديريت دبيرستان رافع
تاسيس شركت همياران رافع در حوزه كشاورزي ، شركت تعاوني مسكن رافع
موسسه پيشگامان رافع در حوزه آموزشي و موسسه پيشگامان مدرسه فردا در حوزه تحقيق و پژوهش و عضويت در هيت مديره آنها
مدير تحقيق و پژوهش در موسسه پيشگامان مدرسه فردا
تاسيس موسسه Education Futurist در مالزي
كارشناس دفتر مطالعات شركت صاايران
تاسيس موسسه South-East Children Education در مالزي براي اداره 3 پيش دبستاني
تاسيس موسسه نام آوران آموزش پيشرو در حوزه آموزش غير رسمي و آموزش بزرگسال
تدريس در دوره هاي مختلف مديران آموزشي مناطق
حوزه هاي تخصصي
مشاوره تحصيلي ، رواني و خانوادگي
رويكرد هاي آموزشي دوره ي پيش از دبستان و دبستان مانند رجيو اميليا، هاي اسكوب، منتسوري ، مدارس انسان گرا و ....
تئوري هاي يادگيري و مدلهاي آموزشي
مديريت دانش
مديريت استراتژيك و برنامه ريزي استراتژيك
برنامه ريزي دوره هاي آموزش براي مدارس، مراكز، سازمانهاي صنعتي و خدماتي و ...
استانداردهاي آموزش ISO 10015
تحليل آموزشي سازماني
آموزش و پرورش جهاني
دروس حوزوي و عربي تا اوايل خارج
زبان انگليسي در حد تسلط
تاريخ اسلام
تحقيق و تاليف
مجموعه مقالات با عنوان مربي راهنما در مجلات سماء و روزنامه اطلاعات
كارشناس مجلات آشنا و ... در بخش مشاوره آموزش به مدت 2 سال
مجموعه مقالات با عنوان " بخوان، فكر كن، تغيير بده!" در مجله رشد راهنمايي تحصيلي سال 88- 89
تأليف جزوه «نگاهي نو به تربيت و نظام مطلوب مدرسه»
مجموعه مقالات با عنوان " نقد روشهاي جاري آموزشي" در مجله رشد راهنمايي تحصيلي سال 89-90
دو مقاله انگليس ارايه شده و چاپ شده در دو كنفرانس بين المللي ( ( APERA, AWAST در مورد SDL : يادگيري خود راهبر
تعدادي مقاله چاپ شده در مجله خانواده مفيد سال 88-89
تحقيق در «بررسي رابطه نحوه نگرش والدين و فرزندان به مدرسه و آموزش با پيشرفت تحصيلي»
تحقيق در زمينه يادگيري فطري
توسعه يك ابزار اندازه گيري براي نگرش انسانگرايي به آموزش و تحقيق روايي و پايايي آن
أليف جزوه رويكرد فطري ، چاپ شده در مجله مدارس كارآمد، منتشر شده در سايت مدرسه فردا و موسسه نام آوران آموزش پيشرو
تحقيق در زمينه چگونگي ارضاء نيازهاي اساسي بر اساس نظر به مازلو و ارتباط آن با يادگيري خود راهبر
2 مقاله انگليسي چاپ شده در ژورنال خارجي US-China Review در مورد نظريه مازلو
چند تحقيق در حال اجرا
چاپ مقاله انگليسي در باره Intrinsic Learning و Humanistic Learning Theory
Basic needs Satisfaction and Self-Directed Learning among Yong Children چاپ كتاب