وابسته به مکتب خیریه امیر المومنین (ع)
  دفتر خدمات آموزشی دارای سه بخش می باشد:
 1. واحد نظارت و ارزیابی
  • ارزیابی شاخص هاي عملکرد مدارس مفید:
   دفتر مطالعات و پژوهش مجتمع مفيد، در سال ۱۳٨۱ ، شروع به کار کرد.اولین گام مهم این دفتر، تنظیم برنامه ی راهبردی به كمك مديران مدارس بود. از آن زمان، اين سوال مطرح بود كه از كجا و چگونه ميتوان مطمئن شد كه عملكرد مدارس طبق برنامه ی راهبردی پيش مي رود؟ به همين جهت و به دليل اهميت موضوع، مطالعه و تحقيق در مورد نظارت و ارزيابي عملكرد مدارس از سال ۱۳۸٢ در دستور كار این دفتر قرار گرفت و بدين منظور كار مطالعه روي سازمان هايي كه اقدام به ارزيابي عملكرد كرده بودند صورت گرفت. از جمله اين سازمان ها که مورد بررسی قرارگرفتند، دانشگاه ها و مراكز علمي وزارت علوم تحقیقات و فناوري، سازمان سنجش، آموزش کشور، وزارت آموزش و پرورش و... بودند.در نهايت جمع بندي اين تحقيقات منجر به طراحي شاخص هايي شد كه در سه حوزه آموزشي، تربيتي و مديريتي- اجرايي در تابستان سال ۱۳٨۳ تنظيم گرديد. اين کار با همفكري مسئولان هر حوزه از معاونین و مربيان مدارس مفيد انجام شد.از مهر ماه ۱۳۸۳ كار جمع آوري اطلاعات و محاسبه و ارزيابي انجام پذيرفت. در طول اين سال ها با ارائه گزارش عملكرد هر واحد آموزشي به مديروشوراي مدرسه، تلاش شد وضعيت موجود هر مدرسه در مقايسه با ميانگين مدارس مجتمع و همچنين ميزان مطلوب هر شاخص مشخص گردد. اکنون نهمين سالي است که اين ارزيابي انجام مي شود. مهمترين دستاورد اين کار آن است که مديران مدارس، با مقايسه نتايج حاصله از اين ارزيابي ها، تحليل جامعي از روند عملکرد مدرسه در طول اين سالها داشته باشند. بر این اساس هر ساله برای پیشرفت در هر مدرسه، "طرح بهبودی" ارائه می شود تا با برنامه ریزی مسئولان زمینه ارتقا در سال بعد فراهم گردد.
  • نظرسنجی ها:
   در کنار ارزیابی شاخص عملکرد مدارس، در مجتمع آموزشي مفيد، ارزيابي عملكرد دبيران، كادر و كاركنان و همچنين ميزان تحقق برنامه ها، همواره مورد توجه جدي مدير مجتمع و مديران مدارس بوده است. براي اين منظور هرساله، نظر سنجی هاي مختلفي در هر یک از مدارس مفید انجام می شودکه عبارتند از: دانش آموزان: نظرسنجي از دانش آموزان، در طي سال تحصيلي (بهمن ماه) درباره عملكرد تمامي افراد به ويژه دبيران دبیران وکارکنان: نظرسنجی از دبيران و کارکنان در مورد عملکرد خود و مسئولین مدرسه در بهمن ماه هر سال اولیا: نظرسنجی از اوليای دانش آموزان درباره عملكرد اركان مدرسه، روشهاي آموزشي و تربيتي، امكانات و نظاير آن در اردیبهشت هر سال.
  • طراحی نظام جامع ارزیابی:
   چند سالی است که توسط کارشناسان دفتر ارزیابی مجتمع مفید، کار مطالعه و تحقیق روی روشهای جدید ارزیابی سازمانها شروع شده و در این میان، مدلهای تعالی سازمانها مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. هم اکنون، کار مطالعاتی در زمینه ارتقای روشهای ارزیابی عملکرد مدارس مفید، برای رسیدن به یک نظام جامع ارزیابی با جدیت در حال پیگیری میباشد.
 2. واحد نشریات
  • فصلنامه آموزشی " خانواده مفید ":
   از سوال۱۳۸۳، نشریه آموزشی "خانواده مفید"، با هدف آشنا کردن خانواده دانش آموزان با اهداف و برنامه های مدارس مجتمع مفید، منتشر شد. محتوای این نشریه در بر گیرنده مطالبی چون سخن کارشناسان، معرفی افتخارات مفید، گزارش فعالیت ها واخبار مدارس، مصاحبه با مسئولین، معلمین، کارکنان و اولیای دانش آموزان مدارس و...میباشد. تاکنون ٢۱ شماره از این فصلنامه به چاپ رسیده است.
  • ویژنامه آشنایی با مدارس مفید:
   برای آشنایی خانواده هایی که متقاضی ثبت نام در مدارس مفید هستند، هرساله، ویژه نامه ای منتشر می شود. نشانی الکترونیکی نشریه: mofidmag@mecp.ir
 3. واحد پژوهش
  • در این واحد، انواع تحقیقات و پروژه های مربوط به سازمان، با توجه به اهداف وبرنامه های راهبردی و به پیشنهاد شورای سیاستگذاری مجتمع انجام م یشود. هدف از پژوهش های علمی ازسوی این واحد، بهبود فرایندهای تعلیم و تربیت در مجتمع می باشد.در حال حاضر پژوهش درباره اهداف تربیتی ٤٠ ساله مجتمع، توسط کارشناسان این واحد، در حال اجرا می باشد.