وابسته به مکتب خیریه امیر المومنین (ع)
مشخصات فردی:

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: عبدالمحمدی

نام پدر: محمود

شماره شناسنامه: 9286

محل تولد: تهران

تاریخ تولد: 12/9/1350


سوابق تحصیلی:

مدرک

رشته تحصیلی

سال اخذ مدرک

محل اخذ مدرک

دیپلم

ریاضی و فیزیک

1369

دبیرستان مفید تهران

کارشناسی

مهندسی مکانیک

1373

دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

1377

دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی

1390

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتری

مدیریت آموزشی

در حال تحصیل

دانشگاه آزاد اسلامیسوابق شغلی:

محل کار

سال

سمت و موضوع فعالیت

دبیرستان فرهیختگان تهران

73 تا76

مسوول پایه ـ دبیر فیزیک

دبیرستان مفید تهران

76 تا 80

معلم راهنما ـ دبیر فیزیک

مجتمع آموزشی غیرانتفاعیدانشگاه کیش

(وابسته به مجتمع مفید)

80تا 85

مدیر دبیرستان و راهنمایی پسرانه ـ دبیر فیزیک و قرآن ـ مشاور مدیر مجتمع

دانشگاه کیش

83

تدریس درس ریاضی رشته مدیریت (یک ترم)

مجتمع آموزشی مفید تهران

85 تا 90

مدیر دفتر مطالعات و پژوهش مجتمع

مجتمع آموزشی مفید تهران

91 تا کنون

معاون مقطع مجتمعسوابق علمی و پژوهشی

-    عضویت در تیم تدوین برنامه راهبردی مجتمع آموزشی غیرانتفاعی دانشگاه کیش

-    مطالعه و بررسی شیوه های تقویت رفتار در مجتمع آموزشی مفید و آسیب شناسی آن

-    مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل نظام گزینش دانش آموزان در مجتمع آموزشی مفید و آسیب شناسی آن

-    مدیریت پروژه به سازی ارزشیابی های تکوینی در مجتمع آموزشی مفید

-    مطالعه و بررسی موضوع «انگیزش و منابع انسانی» و ارائه مقاله

-    مدیریت پروژه تربیت روشمند در مجتمع آموزشی مفید

-    مطالعه و بررسی موضوع مدیریت تحولی در مجتمع آموزشی مفید

 

آشنایی با مهارت ها و دوره های گذرانده:

ـ زبان انگلیسی در حد متوسط

ـ مبانی کامپیوتر و نرم افزارهای عمومی مورد نیاز (Word, Excel, Power Point)

ـ گذراندن دوره های آموزشی ضمن خدمت در موضوعات متنوع علوم تربیتی از جمله:

 • نظام مطلوب مدرسه
 • مدارس امروز دنیا
 • راهبردهای یاددهی ـ یادگیری
 • ادراک خویشتن
 • کارگاه تدوین استراتژی
 • کارگاه تدوین برنامه سالانه
 • کارگاه روش آموزش پروژه ای
 • دوره مشاوره و راهنمایی
 • سبک های مدیریت و رهبری
 • روش تدریس
 • کارگاه های پروژه تربیت روشمند (عزت نفس، سبک های فرزند پروری، انگیزه پیشرفت، نگرش مذهبی و ...)
 • آموزش- پرورش شناختی
 • مدارس IB