وابسته به مکتب خیریه امیر المومنین (ع)
ستاد مجتمع آموزش مفید
ساختمان مرکزی: خ ولیعصر(عج)، پایین تر از میدان ونک، روبروی گاندی ۱٢ ساختمان خورشید
تلفن: 1-88679880

ساختمان شماره یک: انتهای یادگار امام، زنجان شمالی، بلوار سیادت، پلاک ۳۹طبقه دوم
پست الکترونیک : info at mecp.ir
تلفن: 4-66510713
دبستان ها
دبستان پسرانه مفید منطقه٢: خ ستارخان، خ یکم دریان نو، همایون شهر جنوبی، کوچه ارکیده۴ پلاک۲
تلفن: ۶۶۵۶٠۷۳۲ - ٦٦۵۶٠۷۴۵

دبستان پسرانه مفید منطقه ٣: خیابان شریعتی، بین خیابان های کلاهدوز و یخچال، کوچه سجاد
تلفن: ۶٣-۲۲۶۴٨۶۶٠

دبستان پسرانه مفید قم : قم، خ شهید صدوقی، میدان مفید، جنب دانشگاه مفید
تلفن: ٠۲۵۱-۲۹۱1075

دبستان دخترانه مفید منطقه٣ : خیابان شریعتی ، خیابان یخچال - نبش خیابان کی نژاد
تلفن: 22605470

(دبیرستان های دوره اول (راهنمایی ها
دبیرستان دوره اول (راهنمایی) پسرانه مفید منطقه ۱: بزرگراه آیت الله صدر، بلوار کاوه شمالی روشنایی غربی انتهای بهارشمالی، بن بست مفید
تلفن: ۲۲۲۱٣۶۶5

دبیرستان دوره اول (راهنمایی) پسرانه مفید منطقه ٣ : خیابان شریعتی، بین خیابان های کلاهدوز و یخچال، کوچه سجاد
تلفن:22630177

دبیرستان دوره اول (راهنمایی) پسرانه مفید منطقه ٢: بزرگراه يادگار امام(ره)، نرسيده به تقاطع آزادي، بلوار شهيد تيموري (سهرورد)، كوچه شهيد عموزاده
تلفن: ۶۶٠٠۵٠۷۷

دبیرستان دخترانه دوره ی اول(راهنمایی) مفید :خیابان شریعتی، خیابان یخچال - نبش خیابان کی نژاد
تلفن: 22605470

دبیرستان دوره اول(راهنمایی) پسرانه مفید قم: قم،خیابان شهید صدوقی، میدان مفید، جنب دانشگاه مفید
تلفن: ٠٢۵١-٢٩١٦٢٠۵

دبیرستان ها
دبیرستان پسرانه مفید منطقه١: بزرگراه آیت الله صدر، بلوار کاوه شمالی، روشنایی غربی، انتهای بهارشمالی، بن بست مفید
تلفن: ٢٢٢٠۸۵٣٠

دبیرستان پسرانه مفید منطقه٢: خ آزادی، خ حبیب الله، بلوار شهید تیموری، کوچه عموزاده
تلفن:۶۶٠٠۵٠٠١

دبیرستان پسرانه مفید منطقه ٣ : میدان ونک، ابتدای خ ملاصدرا، خ پردیس، پلاک ٣
تلفن: ۸٨٧٨۷۹٠۷-۸

دبیرستان پسرانه مفید قم : قم، خ شهید صدوقی، میدان مفید، جنب دانشگاه مفید
تلفن: ٢٩١٦٢٠۵-٠٢۵١